Svěřenské fondy

Hledáte-li způsob, jak dlouhodobě spravovat rodinný či firemní majetek, naše advokátní kancelář je tu právě pro Vás.

K čemu slouží svěřenské fondy?

 • svěřenské fondy jsou sofistikovanou variantou využitelnou pro kvalitní správu aktiv
 • poskytují dobrou ochranu aktiv
 • jsou využitelné pro účely předávání majetku v rodinné posloupnosti (rodinných firem, podniků, závodů, majetku, nemovitostí a jiných podobných významných aktiv) a rovněž pro účely dědické posloupnosti

Proč využít služeb naší advokátní kanceláře?

 • v zakládání trustů a svěřenských fondů v zahraničí jsme aktivní již od roku 1995
 • disponujeme dlouhodobými zkušenostmi s některými zahraničními právními úpravami
 • zkušenost se zakládáním svěřeneckých fondů dle anglosaského práva (Trust) či lichtenštejnského práva (Anstalt)
 • nově provádíme aktivně správu majetku umístěného ve svěřenském fondu i na území České republiky

Zajistíme pro Vás komplexní právní podporu zahrnující zejména:

 • analýzu Vašich aktuálních potřeb a možností
 • doporučení a řešení navržená přímo na míru Vašim individuálním potřebám
 • samotné založení a aktivní správa aktiv ve svěřenském fondu
 • ošetření daňových souvislostí
 • veškeré související poradenství a konzultace

Máte-li zájem dozvědět se o svěřenských fondech a možnostech jejich využití více, kontaktujte naši advokátní kancelář.