Veřejné zakázky

Zajišťování komplexního aranžmá postupu při zadávání veřejných zakázek

Problematika zadávání veřejných zakázek je řešena zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

S oblastí veřejné správy mám bohaté praktické zkušenosti. Orientaci a znalosti v této oblasti zaručuje několikaletá intenzívní spolupráce při poskytování právní pomoci městu Zlín, spolupráce s řadou odborů Úřadu Města Zlína a Krajského úřadu Zlínského kraje, zastupování těchto subjektů v mnoha případech soudních i řada řešených a úspěšně vyřešených případů souvisejících s problematikou veřejné správy. Pro konkrétní provádění zadaných úkolů v oblasti organizování a zadávání veřejných zakázek jsme vybaveni bohatými praktickými zkušenostmi, potřebným know-how, literaturou, udržujeme kontakty s kvalifikovanými osobami z Úřadu pro hospodářskou soutěž.

Našimi stálými klienty jsou významné podnikatelské subjekty jak z regionu, tak z jiných částí České republiky a dále i ze zahraničí a také orgány obecní samosprávy.

Úplná odpovědnost advokáta za jeho činnost a ručení celým jeho majetkem vyplývá již ze samotného zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii. Nad rámec povinného pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem advokacie mám sjednáno další připojištění a v případě zájmu z Vaší strany nabízím možnost sjednání samostatného pojištění přímo pro právní pomoc poskytovanou příkazci. Popsaná odpovědnost se dá označit jako maximální a stoprocentní. Tím je v případě konfliktu s neúspěšným uchazečem prakticky veškerá odpovědnost přenesena na advokátní kancelář, resp. advokáta.

O schopnosti naší advokátní kanceláře analyzovat možné varianty řešení, aranžovat postup zákonným metodami a plně zodpovídat za kvalifikovanost tohoto postupu, může vypovídat např. množství a stabilita trvalých klientů, množství složitých právně řešených případů, i poptávka po právní pomoci v naší kanceláři převyšující nabídku.

Za jednu z dalších nutných podmínek považuji schopnost kvalifikované obrany, ochrany a argumentace před a proti neúspěšným účastníkům výběrových řízení. Je pravidlem, že tito neúspěšní účastníci se obrací na soudy s cílem dosáhnout zpochybnění průběhu výběrového řízení, případně alespoň pozastavení činnosti konkurenčního vítěze. Často požadují vysokou náhradu škody. Upozorňuji, že pro obhájení průběhu veřejné soutěže je třeba dobrá znalost nejen práva hmotného, ale i procesního. Poukazuji v této souvislosti na zkušenosti s tímto typem sporů.

JUDr. Zdeněk Hromádka
advokát