Advokátní kancelář

JUDr. Zdeněk Hromádka

Advokát od

1990

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Zdeňka Hromádky
Rašínova 522
760 01 Zlín
Česká republika

Telefon: + 420 577 212 835

Telefax:+ 420 577 211 460

E-mail:info@iadvokat.cz

Zkrácený životopis

Narozen: 1961

Vzdělání: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně

Členství: Česká advokátní komora pod číslem 00194

Právní odvětví, specializace
autorské právo
mergers & acquisitions
občanské právo
obchodní právo
obchodní právo mezinárodní
trestní právo

Jazyky: angličtina, němčina, ruština

Pavlína Bromová

Vedoucí advokátní kanceláře

9/2005

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Zdeňka Hromádky
Rašínova 522
760 01 Zlín
Česká republika

Telefon: +420 577 212 835

Telefax: +420 577 211 460

E-mail: info@iadvokat.cz

Zkrácený životopis

Vzdělání: Obchodní akademie Pionýrská, Brno

Dosavadní praxe
Krajský soud v Brně
Advokátní kancelář v Brně