Mergers & Acquisitions

Fúze a akvizice, prodeje účastí ve společnostech, prodeje podniků, management buy-outs

Nabízíme právní poradenství, ale i komplexní řešení následujících okruhů a otázek:

 • určení záměru: tj. poradenství, jak začít, co si vybrat z množství možností, jak vést úvodní úvahy, jak stanovit cíle atd.
 • výběr vhodných prostředků: zejména výběr optimálního právního titulu (je lepší prodat část podniku, celý podnik, obchodní podíl, akcie, v jakém poměru ?). Je lepší vstup investora?
 • koncepční úvahy: mám přesnou představu o tom, co vlastně prodávám? Co všechno prodávám? Co chci prodávat?
 • příprava firmy: Mám správně strukturováno obchodní jmění, zejména majetek ? Konsolidace aktiv – např. nehmotného majetku, ochranných známek, know-how atd.
 • cena: Jaká je cena toho, co prodávám? Kdo ji stanoví, podle čeho a jak? Podpora při jednáních o kupní ceně, včetně případných jednání s bankou.
  obchodní taktika: Mám být osloven? Mám vygenerovat poptávku? Nebo mám aktivně podnik nabízet? Komu, kde, kdy a za kolik mám nabízet?
 • daňové souvislosti: Proč musím co nejdříve zvažovat případné daňové následky a tomu přizpůsobit právní režim prodeje?
 • nalezení zájemce o koupi firmy či investora: Prezentace záměru na vhodných místech, vhodným potenciálním zájemcům.
 • Jaká opatření na ochranu svých údajů musím udělat před zahájením procesu? Ochrana obchodního tajemství apod.
 • Odborné právní, jazykové, účetní, daňové a obchodní zázemí procesu prodeje firmy či vstupu investora, včetně znalců.
 • realizace: Příprava právních instrumentů (zejména smluv) k uskutečnění vlastního prodeje firmy či vstupu investora, pomoc a podpora při vyjednávání o jejich obsahu.
 • obchodní rejstřík: Zajištění zápisu všech nových skutečností do obchodního rejstříku po dokončení transakce.