Školení, semináře

Námi prováděná či provedená školení

  • Koncepční novela zákoníku práce 2017
  • Vídeňská úmluva OSN
  • Změny v novém občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích
  • Veřejné zakázky
  • Ochrana průmyslových práv
  • Školení a semináře GDPR – nyní aktuálně školené téma