Komplexní právní služby pro privátní lékaře a zdravotnická zařízení

Dlouhodobá specializace naší kanceláře na zdravotnické právo

ve spojení s

dlouholetými zkušenostmi z poskytování právních služeb ve všech obvyklých oblastech práva (občanské právo, obchodní právo, trestní právo ...)

zabezpečuje našim klientům – privátním lékařům a zdravotnickým zařízením – právní jistotu ve všech vztazích souvisejících s provozováním soukromé lékařské praxe či obecně nestátního zdravotnického zařízení.

Naše komplexní právní služby pokrývají všechny oblasti práva, v nichž mohou privátní lékaři a provozovatelé zdravotnických zařízení potřebovat právní pomoc; poskytujeme zejména následující právní služby

  • Poradenství v oblasti zdravotnického práva, revize a úpravy vzorů pro typické situace – např. informování / poučení pacienta, negativní revers
  • Volba a realizace optimálního právního uspořádání pro provozování lékařské praxe (mj. v případě zájmu komplexní převod ordinace na s.r.o.); nenechávejte na sobě zbytečně vedle již tak vysoké odpovědnosti profesní ještě plnou a neomezenou majetkovou odpovědnost plynoucí z provozování lékařské praxe (nestátního zdravotnického zařízení)
  • Daňová optimalizace při provozování privátní lékařské praxe
  • Převody lékařských praxí / ordinací (podrobněji zde)
  • Právní pomoc ve vztazích se zdravotními pojišťovnami, včetně pomoci při uplatňování tzv. regulačních srážek ze strany zdravotních pojišťoven; máme zkušenosti z úspěšně vedených soudních řízení proti zdravotním pojišťovnám
  • Komunikace se správními orgány, právní pomoc ve všech věcech souvisejících s oprávněním k poskytování zdravotnických služeb
  • Obrana proti stížnostem pacientů
  • Příprava / posuzování nájemních smluv, smluv s dodavateli atd.

Protože díky personální vybavenosti naši kanceláře vedle specializace na zdravotnické právo provozujeme všeobecnou právní praxi, získáte u nás na jednom místě komplexní právní podporu i ve všech jiných právních věcech, včetně záležitostí soukromých nesouvisejících s výkonem lékařské praxe.