Autorské právo

Práva autorů, práva výkonných umělců, práva tvůrců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práva tvůrců počítačových programů, smlouvy v autorském právu, zejména licenční smlouvy.

Zajišťování komplexních právních služeb v oblasti autorského práva - zejména autorům, jejich zaměstnavatelům, výkonným umělcům, tvůrcům počítačového softwaru, ale i ostatním, kdo přicházejí do styku s předpisy autorského práva.

Oblast autorských práv je v České republice upravena zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění.

Naše advokátní kancelář - a především JUDr. Zdeněk Hromádka sám - má k oblasti autorského práva zvláštní vztah. JUDr. Hromádka se totiž s autorským právem nesetkává pouze ve své praxi advokáta, ale také jako komponista a aktivní muzikant. V neposlední řadě je též lektorem v oblasti autorského práva a vedl mnoho školení v této oblasti pro zájemce o různá témata autorského práva.

Výhodou naší kanceláře je tedy pohled na autorskoprávní problematiku nejen z hlediska právníka, ale i z hlediska autora samotného. Našim klientům jsme proto schopni připravit nejen řešení, které je v souladu s právními předpisy, ale také a především řešení vyhovující praktickým potřebám samotného autora.

Pro kteréhokoliv zájemce jsme připraveni v oblasti autorského práva zajistit zejména následující služby:

  • konzultace a porady v problematice autorského práva;
  • poradenství autorům hudebních, výtvarných, audiovizuálních děl, tvůrcům počítačových programů a jiným;
  • obrana práv autora či výkonného umělce proti porušitelům;
  • zastoupení ve sporech týkajících se autorského práva, včetně řízení před soudy;
  • sepis licenčních a jiných autorskoprávních smluv;
  • smluvní ošetření licencí k autorským dílům pro účely tvorby propagačních materiálů, reklamních spotů apod.;
  • zajištění komunikace s kolektivními správci autorských práv, zejména s OSA.
  • školení

V případě zájmu o další informace v této oblasti můžete kontaktovat naši advokátní kancelář.