Ostatní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje porady, konzultace, sepisy listin a podání, stanovisek, zastupování před soudy a státními orgány, správu pohledávek, komplexní aranžmá veřejných zakázek, provádění dražeb, daňové a účetní poradenství, školící činnost.

Jakým klientům? Společnostem, státním orgánům, obcím a občanům.

Oblasti práva, kterými se zabýváme: všechny. Zejména obchodní, občanské, trestní, finanční, cenné papíry, rodinné, správní, stavební, převody nemovitostí i dědické, právo veřejných zakázek a hospodářské soutěže.