Financování ochrany průmyslových práv

Poskytování právní podpory při získávání prostředků na ochranu průmyslového vlastnictví

Máte kvalitní značku či inovativní výrobky s originálním designem?
Chcete je chránit před zneužitím ze strany konkurence?
Máte zájem snížit náklady na získání ochrany svých průmyslových práv?

Pokud ano, pak máme pro Vás užitečný tip:

Naše kancelář se ve své praxi setkává s rostoucím zájmem klientů o nejrůznější formy dotací a příspěvků ze státních fondů a z fondů EU.

Jako advokátní kancelář, mezi jejíž nejvýznamnější specializace patří poskytování právních služeb v oblasti autorského práva a ochrany průmyslového vlastnictví (zejména ochranné známky, průmyslové vzory), jsme samozřejmě dobře obeznámeni také s možnostmi získání příspěvků (dotací) na projekty malých a středních podniků, jejichž cílem je ochrana práv k průmyslovému vlastnictví.

Nástrojem k obdržení takových příspěvků na ochranu práv k průmyslovému vlastnictví je program INOVACE, který je provozován agenturou Czechinvest.

Právě v současné době přitom běží II. Výzva – prodloužení – k předkládání projektů v rámci programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Příjem elektronických registračních a plných žádostí v jejím rámci byl zahájen 1. září 2011. Příjem registračních žádostí bude ukončen dne 30. 9. 2012. Ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 4. 1. 2013.

V jeho rámci lze žádat o dotace ve výši 40.000,- až 1.000.000,- Kč, které mohou malým a středním podnikům či fyzickým osobám pokrýt až 45% celkových nákladů na daný projekt ochrany průmyslového vlastnictví. Finanční prostředky z programu INOVACE lze v závislosti na podmínkách programu využít na registrace:
- patentů a užitných vzorů (v ČR i v zahraničí),
- průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí).

Z dotace může malý a střední podnik či fyzická osoba uhradit náklady:

  • na překlady,
  • na správní poplatky a
  • na služby právních zástupců,

které vynaloží v souvislosti se získáváním ochrany práv k průmyslovému vlastnictví.

Naše advokátní kancelář v této souvislosti opět rozšiřuje rozsah svých služeb. Jsme samozřejmě nadále připraveni pro Vás vytvářet a realizovat projekty zaměřené na ochranu Vašich obchodních značek, vynálezů a designu Vašich výrobků před zneužitím ze strany konkurentů.

Vedle toho Vám ovšem zajistíme také organizační a právní podporu včetně veškerého potřebného poradenství při získávání evropských prostředků na uskutečňování těchto projektů.